Nieuws

Extravacanza inspireert!

Vermogensrecht

Trouwt u op of na 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? Dan geldt vanaf dan automatisch een beperkte gemeenschap van goederen.
Hieronder vallen:
Bezittingen en schulden die vr het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren.
Bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap krijgen.
Een onderneming als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.
Bij scheiding krijgen u en uw partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen.

Voor de volledige informatie over deze wijziging verwijzen wij u naar de website www.rijksoverheid.nl